Skoler: Jeg er betydningsfuld


Kursus i mental sundhed traume angst og depression

Konflikter, både dem indeni og udenpå, opstår, når indtryk ikke kan få et udtryk.


Når vi ikke bliver anerkendt for det, vi føler, og ikke får lov til at udtrykke os, så slår det knuder indeni. Både som venner, lærere og forældre kan vi let opleve, at vi både lytter og pisker rundt for hinanden og forsøger at finde løsninger, men hvis vi ikke har blik for nervesystemet og er til stede lige dér, hvor det gælder, hvor der er behov, og hvor det kan mærkes, så betyder vores indsats ikke så meget.

Derfor er det vigtigt, at vi bruger kræfterne rigtigt, så vi kan gøre en reel forskel for de mennesker, vi omgås.

 

’Jeg er betydningsfuld’ er et tilbud til skoler, der kan tilpasses både de yngste og de ældste klassetrin. Forløbet er tilrettelagt, så det sluger mindst muligt af den sparsomme tid i skolen bl.a. ved at tilknytte en tovholder, sætte alle i gang på én dag, samt uddelegere ansvaret til elever, lærere og forældre, som alle får et par enkle og vedvarende øvelser til hhv. middagsbordet og i klassen.Rammerne
Alle får en video, der kort introducerer projektet, inden opstart.


Der er tre workshops på skolen - en til underviserne, en til eleverne og en til forældrene (holdes samme dag).


Hver af de tre workshops sikrer: Viden, genkendelige eksempler, handlemuligheder, øvelser og spørgsmål.


Projektet 'Jeg er betydningsfuld' sætter en muskel i gang, som efterfølgende skal trænes og som alle skal øve sig i at bruge.

Derfor er der let tilgængelige øvelser, som forældre skal lave sammen med deres børn omkring middagsbordet, og der er øvelser, som lærere skal lave med deres elever i klasselokalet.


Indenfor kort tid bliver det hverdag, at alle tre parter kan tale sammen om dét, der for den enkelte føles betydningsfuldt - hver dag - så de sammen kan skabe den forandring, som bygger det enkelte barns selvbillede som et betydningsfuldt menneske op.


Er du forælder og ønsker at gøre en forskel her og nu, så tag vores on demand forældrekursus - når det passer dig - se mere her


UNDGÅ KONFLIKTER OG MISTRIVSEL

- DEN BETYDNINGSFULDE FORÆLDERJEG ER BETYDNINGSFULD

En enkelt vej til et stærkt mentalt helbred hos børn og unge

 

En indsats i skolen, der støtter børn, undervisere og forældre,

så de hjælper hinanden og løfter ansvaret for bedre trivsel i fællesskab.’Jeg er betydningsfuld’ er en pakkeløsning til skoler - en vedvarende kulturændring i en tid, hvor mistrivsel blandt børn og unge er faretruende.

 


Vores børn reagerer på deres omgivelser! Derfor ligger svaret på deres trivsel ofte i omgivelserne, og vi skal som venner, undervisere og forældre være villige til at se på, hvordan vi lytter, forstår og agerer overfor dem, vi omgås.


Det kræver en indsats at stå stærkt mentalt – det kræver desværre meget mindre at skabe grobund for at føle sig forkert, gøre sig afhængig af andres meninger og lade angsten vokse indeni. Men når vi har de rigtige redskaber til at støtte børn og unge i at stå stærkere, og vi bruger hinanden til at løfte opgaven, så hverken børn, undervisere eller forældre står alene, så vil det opleves som en aflastning - samtidig med, at vi gør en markant og vedvarende forskel.


Nervesystemet er nøglen

Alle tre grupper skal forstå, hvordan nervesystemet påvirker os. Når der er uro i nervesystemet, bliver vores mentale tilstand udfordret. Når vi har et roligt nervesystem, så er vi fulde af livskraft. Det gælder os alle. Og vi kan hjælpe hinanden til ro i nervesystemet ved at:

  • Lytte ufordømmende (LYT)
  • Spørge opmærksomt (SPØRG)
  • Støtte anerkendende (STØT)


Vi kan være en betydningsfuld ven, en betydningsfuld lærer, en betydningsfuld forælder. Og i virkeligheden er det nogle helt enkle værktøjer, som vi alle sammen kan bruge i hverdagen, der forebygger og afhjælper mistrivsel – og som med fælles hjælp kan skabe en livsstilsændring, der sparer tid og kræfter.


Det er afgørende, at både forældre, lærere og elever får samme viden og arbejder sammen om bedre trivsel, fordi alle har betydning for hinanden.


NYT SKOLETILBUD FRA AUGUST 2023.

Projektet (intro, workshops og opfølgning) er estimeret til to måneder, men kulturændringen er vedvarende. Projektet evalueres ved start, slut og efter fire måneder og via skolens årlige evaluering.


Når man forstår, hvordan nervesystemet hos det enkelte menneske reagerer på omgivelserne, så kan man mestre at:   • LYTTE ufordømmende: Lytte på en måde, så vores børn og unge mærker, de bliver hørt.

  • SPØRGE opmærksomt: Spørge på en måde, så vores børn og unge får sat ord på.

  • STØTTE anerkendende: Stille dig til rådighed, så der er plads til det, vores børn og unge har behov for.