Styrk din mentale sundhed

STYRK DEN MENTALE SUNDHED

Til erhvervsvirksomheder, der ønsker at nedbringe

sygefraværet og øge trivslen blandt medarbejderne.


I kan veksle afvikling til udvikling af medarbejdere, hvis I kan spotte mental mistrivsel og ikke mindst give den enkelte værktøjer til at frigøre sig fra det, der står i vejen.


Trivsel er et fælles ansvar i enhver virksomhed. Med dette kursus får I en fælles værktøjskasse, som gør, I kan spotte mistrivsel og hjælpe hinanden godt videre.


Jeg giver jer indblik i en let tilgængelig metode, som hjælper mennesker med at nedbryde både små og store barrierer, der står i vejen for deres livskraft, og dermed også deres evne til at yde i både deres privatliv og arbejdsliv.

       

Med masser af styrke, humor og indsigt kan jeg drive en mental udvikling af det enkelte menneske i jeres virksomhed, men også skabe en fælles opmærksomhed på, hvordan man kan støtte hinanden i hverdagen.


Jeg har gennem flere år arbejdet med at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet, så jeg ved, at min metode betyder færre sygedage.

Et roligt nervesystem er hovedvejen til vores mentale sundhed, overskud og livsglæde, men hverdagen kan byde på en masse uforudsete hændelser, der kan skabe uro, utryghed og derved påvirke vores naturlige ressourcer, handlekraft og beslutninger.


På dette kursus får alle redskaber til at spotte, præcis hvornår nervesystemet påvirkes, så I kan forebygge og minimere at blive påvirket. Redskaberne støtter både den enkelte personligt og styrker evnen til at støtte kollegaer eller medarbejdere, når de bliver påvirket.

 

 * Alle får redskaber til genkende reaktionsmønstre og symptomer på, når nervesystemet er fastlåst og uroligt.

 

 * Alle får kommunikationsredskaber til at skabe den rette samtale med den fastlåste medarbejder eller kollega.

 

 * Alle får redskaber, der tager udgangspunkt i en fælles forståelse og handlingsplan.

 

 * Alle får redskaber til at skabe større forståelse for den enkeltes reaktion og effektive strategier for at skabe fremgang og derved opnå handlekraft og succes for den enkelte og virksomheden.

 

Dette kursus skaber en større forståelse og tryghed for den enkelte medarbejder og derved en loyalitet for virksomheden, der skaber værdi på den lange bane.

 


Kurset holdes i tidsrummet fra 09.00 – 15.00


Alle kurser tilrettelægges efter jeres behov. Kan være fx en halv eller hel dag eller tilbagevendende over en længere periode. 
'Styrk den mentale sundhed' holdes også som foredrag.


KURSET HOLDES OGSÅ FOR LEDERGRUPPER!


Tøv ikke med at kontakte mig, så finder vi sammen den bedste løsning og pris for jer.